O nama

“HB STAN”, podružnica trgovačkog društva Lind-grad d.o.o., kao najveći upravitelj na području grada Crikvenice, Novog Vinodolskog, Kraljevice te otoka Krka u upravljanju ima preko 250 stambenih zgrada, a u grupaciji Lind-grad d.o.o. preko 1000 stambenih zgrada na području Republike Hrvatske, Vam nudi koristan ugovor o upravljanju zgradom iz kojeg proizlazi:

 – Izrada godišnjeg programa održavanja zgrade pregledom stanja zgrade te utvrđivanje stvarnih potreba za popravcima, procjena visine potrebnih sredstava za izvođenje radova na temelju čega se utvrđuje visina zajedničke pričuve.
 – Izrada Međuvlasničkih ugovora i Ugovora o upravljanju te upis i zaduženje svih suvlasnika u suvlasničke liste kao i tiskanje i distribucija uplatnica
 – Knjigovodstveno-računovodstveno praćenje računa pričuve (prihodi-rashodi) i redovno izvještavanje suvlasnika dostavom financijslog izvještaja do 30.6. za proteklu godinu ili putem suvlasničkih stranica
 – Neprestani nadzor nad svim ugovorenim poslovima održavanja uz obvezu da se zajednički djelovi zgrade održavaju u graditeljskom i funkcionalno stanju
 – Organiziramo hitne poravke i osnovno održavanje zgrade preko kooperanata uz garanciju kvalitete te pomažemo u izboru izvođača kod većih radova na nekretnini
 – Kao ugovaratelj police osiguranja pri osiguravajućim kućama vršimo osiguranje zajedničkih dijelova stambene zgrade od osnovnih rizika
 – Sukladno željama i potrebama suvlasnika organiziramo: energetsko certificiranje, obnovu fasade i stolarije uz subvenciju FZOEU-a i EIB-a, čišćenje zgrade, uređenje okoliša i drugo.
 – Pomoć pri etažiranju i upisu vlasništva u zemljišne knige (ukoliko je utvrđeno godišnjim programom)
 – Stručni djelatnici građevinske, pravne i ekonomske struke

Za prethodno navedeno, a što znači potpuna briga o Vašoj nekretnini i pomoć pri realizaciji želja i zahtjeva prema Vašim potrebama utvrdit će se i naša naknada.
Ukoliko ste spremni prihvatiti ponudu o upravljanju i održavanju zgrade pozivamo Vas da nam se javite putem kontakt telefona, e-mailova ili dolaskom u našu podružnicu na adresi Ivana Skomerže 2, Crikvenica.

Ime tvrtke: LIND-GRAD d.o.o., graditeljstvo, trgovina i usluge

Sjedište: Zagreb, Ulica Božidara Adžije 19

Podružnica: LIND-GRAD d.o.o. – PODRUŽNICA HB STAN, Ivana Skomerže 2, Crikvenica

MBS: 080068853

OIB: 81530401884