​Vodič za podnošenje zahtjeva za obnovu zgrada na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

27 siječnja, 2021

vodic_obnova

Ministarstvo je izradilo vodič koji sadrži osnovne informacije za podnošenje zahtjeva koji se odnose na uklanjanje oštećenih građevina i njihove obnove, u skladu s utvrđenim stupnjem oštećenja, kao posljedica razornog potresa snage 5,5 po Richteru koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačke županiju.

Zakonski okvir

Na prijedlog Vlade, Hrvatski je sabor donio Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, koji je stupio na snagu 17. rujna 2020.

Radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, zaštite okoliša, prirode i kulturne baštine te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života na pogođenom području, tim se zakonom:

 • uređuje način i postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada oštećenih odnosno uništenih u tom potresu,
 • uređuje gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tom nepogodom,
 • određuju nadležna tijela, rokovi za postupanje i druga pitanja s tim u vezi.

Na temelju Zakona o obnovi, Vlada je 29. listopada 2020. donijela i Prvi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: “Prvi program mjera obnove”). Svrha je tog programa utvrditi mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća.

Sukladno Zakonu o obnovi i Prvom programu mjera obnove, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Postupak podnošenja zahtjeva za obnovu

Osobe koje su 22. ožujka 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su taj dan oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, ostvaruju sljedeća prava:

 • pravo na sufinanciranje konstrukcijskog dijela obnove postojeće potresom oštećene zgrade
 • pravo na uklanjanje postojeće zgrade i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • pravo na sufinanciranje gradnje zamjenskih obiteljskih kuća kod potresom uništenih postojećih kuća
 • pravo na novčanu pomoć:
 • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade
 • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade
 • u zamjenu za gradnju zamjenske obiteljske kuće
 • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće građevine čija je izrada započeta do stupanja na snagu Zakona o obnovi (16. rujna 2020.)
Obrasci za podnošenja zahtjeva

Obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva.

Popunjeni obrasci se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
„Zahtjev – obnova nakon potresa“
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

U tijeku je i izrada internetske aplikacije e-Obnova koja će proces od zaprimanja zahtjeva do realizacije obnove učiniti transparentnim, a podnošenje zahtjeva bržim i lakšim.

Telefonske informacije

Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na telefon 01/3782 117.

izvor: https://mgipu.gov.hr/