Konverzija Kn u €

1 siječnja, 2023

Poštovani suvlasnici, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj izvršena je konverzija iznosa ugovorene pričuve zgrade iz kune u EUR. Ugovorena jedinična visina pričuve po m2 za svaku zgradu dijeljena je s fiksnim tečajem konverzije 7,53450. Prema Članku 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisan je […]

0