31.10.2017. – Obavijest o donošenju Priručnika za zaštitu pročelja zgrada od požara

Listopad 31, 2017
pozar

Priručnik za zaštitu pročelja zgrada od požara (u daljnjem tekstu: Priručnik) u izdanju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stručnoj javnosti je predstavljen 17. svibnja 2017. godine u Velikoj predavaonici Arhitektonskog, građevinskog i geodetskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, seminarom istog naziva kao i Priručnik. Osim autora Priručnika, prigodno predavanje je održao dr. sc. Lars Boströmsa švedskog RISE instituta za istraživanje, a kao voditelj tima imenovanog od strane Europske komisije koji ima zadatak predložiti harmoniziranu europsku ispitnu metodu koja će pokazati ponašanje pročelja u požaru u realnim uvjetima.

(više…)

0

06.10.2017. – Program subvencioniranja stambenih kredita završava koncem idućeg tjedna

Listopad 6, 2017

kredit

Program subvencioniranja stambenih kredita koji provode Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) završava koncem idućeg tjedna zbog iskorištenja zakonom predviđenih sredstava.

APN će u srijedu 11. listopada 2017. objaviti Oglas u Narodnim novinama i javnim glasilima kojim će, sukladno zakonskim odredbama, obavijestiti sve zainteresirane građane o prekidu zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita u petak 13. listopada 2017.u 16 sati (do kraja radnog vremena APN-a), budući da je prema procjeni vrijednosti zaprimljenih zahtjeva ispunjen zakonom predviđeni iznos za subvencioniranje. Točan iznos subvencija prema zaprimljenim zahtjevima znat će se tek nakon završetka obrade svih pristiglih zahtjeva. Zahtjevi pristigli nakon navedenog roka, neće se uzimati u razmatranje.

Danas do 12 sati zaprimljeno je 2073 zahtjeva iz svih deset kreditnih institucija – banaka s kojima su sklopljeni ugovori o davanju subvencioniranih kredita. Od ukupnog broja zahtjeva, 73.4% odnosi se na kupnju stana, 19% na kupnju kuće i 7.6% na izgradnju kuće. Također, obrađeno je 1900 zahtjeva od čega je 1710 zahtjeva odobreno, za 171 je zatražena dopuna dokumentacije, 12 zahtjeva je odbijeno, a 7 je odustalo od podnesenog zahtjeva.

izvor: http://www.mgipu.hr

0

PRIJAVA: POSTUPAK EVIDENTIRANJA I UTVRĐIVANJA ŠTETA OD POPLAVA

Rujan 18, 2017

ck

Ovog vikenda  područje  Grada Crikvenice zadesilo je veliko nevrijeme.

Obilna kiša prouzročila je  brojne prodore vode u kuće i  pričinila  štetu. Grad Crikvenica je stoga započeo s postupkom evidentiranja i utvrđivanja šteta.

Pozivaju se stoga građani i pravne osobe da  dostave podatke o štetama na svojoj imovini.

Prijava štete podnosi se Stručnom povjerenstvu na propisanom obrascu. Sve štete bit će evidentirane kako bi se mogao  procijeniti ukupan iznos.

Poželjno je da se prikupe i dostave uz  ispunjeni obrazac i  svi dokazi koji su dostupni ( fotografije, izjave, predračun  i slično ). (više…)

0

Priopćenje vezano za prikupljanje podataka o nekretninama

Kolovoz 14, 2017

legalizacija

Bez obzira na najavu odgode primjene Zakona o lokalnim porezima, u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, podaci o nekretninama i njihovim vlasnicima/korisnicama koji su prikupljeni temeljem upitnika/obrazaca koje su općine i gradovi u proteklom razdoblju dostavljali vlasnicima nekretnina na svom području, koristit će jedinicama lokalne samouprave za naplatu javnih davanja koja su u njihovoj nadležnosti. (više…)

0

Ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – 30. lipnja 2018.

Srpanj 23, 2017
legalizacija

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/17)  ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine.Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.Izmjenama i dopunama zakona smanjuje se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada isključena, a čime se povećava broj zgrada koje se mogu ozakoniti. Također, produžuje se rok na koji se privremeno mogu zaposliti službenici koji u upravnim tijelima donose rješenja o izvedenom stanju.Nadalje, mijenja se i način raspodjele sredstava od naknade za zadržavanje i time osigurava zadržavanje postignute brzine rješavanja zahtjeva:
  • 30 %, umjesto dosadašnjih 20%, sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju
  • 30 %, umjesto dosadašnjih 20%, sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija
  • 40 %, umjesto dosadašnjih 50%, sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske

(više…)

0