PRIJAVA: POSTUPAK EVIDENTIRANJA I UTVRĐIVANJA ŠTETA OD POPLAVA

Rujan 18, 2017

ck

Ovog vikenda  područje  Grada Crikvenice zadesilo je veliko nevrijeme.

Obilna kiša prouzročila je  brojne prodore vode u kuće i  pričinila  štetu. Grad Crikvenica je stoga započeo s postupkom evidentiranja i utvrđivanja šteta.

Pozivaju se stoga građani i pravne osobe da  dostave podatke o štetama na svojoj imovini.

Prijava štete podnosi se Stručnom povjerenstvu na propisanom obrascu. Sve štete bit će evidentirane kako bi se mogao  procijeniti ukupan iznos.

Poželjno je da se prikupe i dostave uz  ispunjeni obrazac i  svi dokazi koji su dostupni ( fotografije, izjave, predračun  i slično ). (više…)

0

Priopćenje vezano za prikupljanje podataka o nekretninama

Kolovoz 14, 2017

legalizacija

Bez obzira na najavu odgode primjene Zakona o lokalnim porezima, u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, podaci o nekretninama i njihovim vlasnicima/korisnicama koji su prikupljeni temeljem upitnika/obrazaca koje su općine i gradovi u proteklom razdoblju dostavljali vlasnicima nekretnina na svom području, koristit će jedinicama lokalne samouprave za naplatu javnih davanja koja su u njihovoj nadležnosti. (više…)

0

Ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – 30. lipnja 2018.

Srpanj 23, 2017
legalizacija

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/17)  ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine.Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.Izmjenama i dopunama zakona smanjuje se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada isključena, a čime se povećava broj zgrada koje se mogu ozakoniti. Također, produžuje se rok na koji se privremeno mogu zaposliti službenici koji u upravnim tijelima donose rješenja o izvedenom stanju.Nadalje, mijenja se i način raspodjele sredstava od naknade za zadržavanje i time osigurava zadržavanje postignute brzine rješavanja zahtjeva:
  • 30 %, umjesto dosadašnjih 20%, sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju
  • 30 %, umjesto dosadašnjih 20%, sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija
  • 40 %, umjesto dosadašnjih 50%, sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske

(više…)

0

Nacrt Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju na javnom savjetovanju od 05.06.2017. do 05.07.2017.

Lipanj 6, 2017

820output

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju za koji se provodi javno savjetovanje u razdoblju od 5. lipnja 2017. do 5. srpnja 2017. godine.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, sadržaj izvješća o tim pregledima, način energetskog certificiranja, sadržaj i izgled energetskog certifikata i kriteriji za zgrade s malim energetskim potrebama, način gospodarenja energijom u zgradama koje troše energiju i vodu, utvrđivanje mjera za  poboljšanje energetske učinkovitosti i njihove isplativosti.

Zainteresirana i stručna javnost svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Pravilnika može uz prethodnu registraciju dostaviti putem portala e-savjetovanje najkasnije do 5. srpnja 2017. godine.

Nacrt Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 

Energetski certifikat zgrade

izvor: www.mgipu.hr

0

MINISTAR KUŠČEVIĆ O GRAĐEVINSKOJ RENTI: NEMA GOVORA O NOVOM NAMETU

Travanj 26, 2017

mgipu

Na održanoj konferenciji za medije o Nacrtu prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o lokalnim porezima, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević istaknuo je kako nema govora o novom nametu za hrvatske građane.

Detaljnije je pojasnio kako se sukladno Zakonu o lokalnim porezima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji zamjenjuje komunalnu naknadu. Analogno tim izmjenama došlo je i do izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim će komunalna naknada biti ukinuta, a zamijenit će je porez na nekretnine.

‘Ništa se ne mijenja u iznosima, komunalnu naknadu zamjenjuje porez na nekretnine koji će biti pravičniji nego što danas imamo kroz komunalnu naknadu, jer se u taj porez uvode dob i stanje nekretnine’, kazao je ministar Kuščević.

(više…)

0