Ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – 30. lipnja 2018.

Srpanj 23, 2017
legalizacija

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/17)  ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine.Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.Izmjenama i dopunama zakona smanjuje se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada isključena, a čime se povećava broj zgrada koje se mogu ozakoniti. Također, produžuje se rok na koji se privremeno mogu zaposliti službenici koji u upravnim tijelima donose rješenja o izvedenom stanju.Nadalje, mijenja se i način raspodjele sredstava od naknade za zadržavanje i time osigurava zadržavanje postignute brzine rješavanja zahtjeva:
  • 30 %, umjesto dosadašnjih 20%, sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju
  • 30 %, umjesto dosadašnjih 20%, sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija
  • 40 %, umjesto dosadašnjih 50%, sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske

(više…)

0

Nacrt Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju na javnom savjetovanju od 05.06.2017. do 05.07.2017.

Lipanj 6, 2017

820output

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju za koji se provodi javno savjetovanje u razdoblju od 5. lipnja 2017. do 5. srpnja 2017. godine.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, sadržaj izvješća o tim pregledima, način energetskog certificiranja, sadržaj i izgled energetskog certifikata i kriteriji za zgrade s malim energetskim potrebama, način gospodarenja energijom u zgradama koje troše energiju i vodu, utvrđivanje mjera za  poboljšanje energetske učinkovitosti i njihove isplativosti.

Zainteresirana i stručna javnost svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Pravilnika može uz prethodnu registraciju dostaviti putem portala e-savjetovanje najkasnije do 5. srpnja 2017. godine.

Nacrt Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 

Energetski certifikat zgrade

izvor: www.mgipu.hr

0

MINISTAR KUŠČEVIĆ O GRAĐEVINSKOJ RENTI: NEMA GOVORA O NOVOM NAMETU

Travanj 26, 2017

mgipu

Na održanoj konferenciji za medije o Nacrtu prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o lokalnim porezima, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević istaknuo je kako nema govora o novom nametu za hrvatske građane.

Detaljnije je pojasnio kako se sukladno Zakonu o lokalnim porezima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji zamjenjuje komunalnu naknadu. Analogno tim izmjenama došlo je i do izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim će komunalna naknada biti ukinuta, a zamijenit će je porez na nekretnine.

‘Ništa se ne mijenja u iznosima, komunalnu naknadu zamjenjuje porez na nekretnine koji će biti pravičniji nego što danas imamo kroz komunalnu naknadu, jer se u taj porez uvode dob i stanje nekretnine’, kazao je ministar Kuščević.

(više…)

0

Edukativna kampanja: Gradite legalno, spavajte mirno!

Ožujak 22, 2017

energzakonMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pokrenulo je edukativnu kampanju ‘Gradite legalno, spavajte mirno’ s ciljem educiranja najšire javnosti o vrijednosti prostora i potrebi njegove zaštite. Namijenjena je cjelokupnoj hrvatskoj javnosti jer upozorava svakog potencijalnog investitora, malog ili velikog, koliko je važno prije provođenja građevinskih zahvata u prostoru osigurati kako bi bili zakoniti.

Pitanje zakonitosti gradnje dvojako je važno; za samog investitora, radi njegove pravne sigurnosti, koja se potom prenosi na svakog budućeg potencijalnog vlasnika ili korisnika investicije. Dokumentacija i odobrenja koja trebaju prethoditi gradnji imaju svoju vrlo važnu svrhu i korist. Ona predstavljaju osobu iskaznicu građevine i temeljni su kamen za svaku buduću promjenu na njoj. Stav prema zakonitoj gradnji lakmus je papir odnosa prema pravnoj Državi. Imajući u  vidu naše povijesno nasljeđe, možemo biti ponosni što se naša Država danas sve manje dovodi u vezu s pošašću nezakonite gradnje. Vremena pravne nesigurnosti i nereda u prostoru ostavljamo iza sebe.

Ovom kampanjom želimo hrvatsku javnost dodatno ojačati u uvjerenju kako se jedino zakonita gradnja isplati i osim pravne sigurnosti, kao važnog cilja zakonite gradnje, naglasiti i drugi jednakovrijedan cilj, a to je očuvanje hrvatskog prostora. Koliko je hrvatski prostor dragocjen nije potrebno posebno elaborirati, te je stoga i njegova zaštita jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske. Osvještavanjem važnosti zakonitog građenja stvaraju se pretpostavke za ostvarenjem tog strateškog cilja kojeg će se dalje oživotvoriti vrsnoćom prostornoga planiranja i drugim strateškim gospodarskim i drugim odlukama koje ćemo kao društvo i država donositi.

izvor: http://www.mgipu.hr

0

28.02.2017. – Donesene izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Ožujak 1, 2017

820output

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević na temelju Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.) donio je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 17/17. 

S obzirom da je preduvjet za primjenu Pravilnika izrada računalne aplikacije i baze podataka koji su još u fazi testiranja, nakon čega će slijediti provođenje edukacije ovlaštenih osoba za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, energetski certifikati izrađivati će se i dalje sukladno odredbama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14.) sve do 1. rujna 2017. godine.

Energetski certifikati zgrada dostavljaju se, kao i do sada, sukladno Uputi za dostavljanje izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade i izdanog energetskog certifikata od 6. lipnja 2014. godine, koju su ovlaštene osobe dobile uz rješenje o ovlaštenju.

izvor: http://www.mgipu.hr

0